XML-RPC API

← Back

Connecting
API Çıxış nöqtəsi: https://secure.gravatar.com/xmlrpc?user=[email_hash]

It is mandatory that you connect to secure.gravatar.com, and that you do so over HTTPS. This is for the safety of our mutual users. The email_hash GET parameter is the md5 hash of the users email address after it has been lowercased, and trimmed.

All parameters for all methods should be passed as a single item, within an associative array.

Təsdiqləmə
User authentication happens at the api method level. You will pass to the method call a password parameter. The data for these parameters will be passed in plain text. The password param is always stripped from the arguments before the methods begin their processing. For this reason you should expect not to see it returned from the grav.test method.

Xətalar
Errors usually come with a number and human readable text. Generally the text should be followed whenever possible, but a brief description of the numeric error codes are as follows:

	-7	secure.gravatar.com- dan istifadə et 
	-8	Daxili xəta 
	-9	Şəxsiyyət Təsdiqləmə xətası 
	-10	Metod parametri itib 
	-11	Metod parametri doğru deyil 
	-100	Bilinməyən xəta (mətni oxuyun) 

Metodlar
grav.exists - bir şifrələnmiş açra (hash) bağlı gravatar olub-olmadığını yoxla 
	@param (array)$args['hashes'] yoxlamaq üçün bir xeş sırası 
	@param	(string)$args['password'] Kimlik təsdiqləmək üçün 
	@return array ( 
		hash => (bool)exists,
	)

grav.addresses - bu hesaba bağlı e-poçt ünvanlarının siyahısını əldə et 
	@param (string)$args['password'] Kimlik təsdiqləmək üçün 
	@return array ( 
		address => array (
			rating    => (int)rating, 
			userimage   => (int)userimage, 
			userimage_url => (int)userimage_url
		) 
	)

grav.userimages - return an array of userimages for this account 
	@param (string)$args['password'] Kimlik təsdiqləmək üçün 
	@return array (
		userimage => array( 
			(int)rating, // 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
			(string)url,
		)
	) 

grav.saveData - Save binary image data as a userimage for this account 
	@param (string)$args['data'] a base64_encode()d image
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] Kimlik təsdiqləmək üçün 
	@return (bool)false uğursuz alındığında, (string)userimage uğurlu alındığında 

grav.saveUrl - Hər təsvirin özünə aid veb ünvanı ilə təsviri oxuyun və bu hesaba aid istifadəçi avatarı olaraq qeyd edin. 
	@param (string)$args['url'] bu təsvirin tam bağlantısı 
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] Kimlik təsdiqləmək üçün 
	@return (bool)false uğursuz alındığında, (string)userimage uğurlu alındığında 

grav.useUserimage - bir və ya bir neçə hesab ünvanı üçün istifadəçinin təsvirindən Gravatar kimi istifadə et 
	@param (string)$args['userimage'] İstifadə etmək istədiyiniz istifadəçi təsviri 
	@param (array)$args['addresses'] Bu təsviri istifadə edə biləcəyiniz e-poçt ünvanlarının siyahısı 
	@param (string)$args['password'] Kimlik təsdiqləmək üçün 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.removeImage - bir və ya bir neçə e-poçt ünvanı ilə əlaqələndirilmiş istifadəçinin istifadəçi təsvirini sil 
	@param (array)$args['addresses'] Bu təsviri istifadə edə biləcəyiniz e-poçt ünvanlarının siyahısı 
	@param (string)$args['password'] Kimlik təsdiqləmək üçün 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.deleteUserimage - istifadəçinin istifadəçi hesabından və onunla əlaqəli digər e-poçt ünvanlarından istifadəçinin təsvirini sil 
	@param (string)$args['userimage'] Hesabını silmək istədiyiniz istifadəçinin istifadəçi təsviri 
	@param (string)$args['password'] Kimlik təsdiqləmək üçün 
	@return (bool)status

grav.test - a test function
	@param (string)$args['password'] Kimlik təsdiqləmək üçün 
	@return (mixed)$args